Pre- och postnatal fysioterapi
During the antenatal and postnatal period the body undergoes a significant amount of musculoskeletal and hormonal changes.

Under förlossningsperioden och efter födseln genomgår kroppen en betydande mängd muskuloskeletala och hormonella förändringar.

Vanliga åkommor inkluderar:

Kontakta mig gärna om du har några frågor,
eller vill boka tid!
Har du frågor?
Få några svar!
Har du frågor?
Få några svar!